SARP O. Koszalin - strona główna
Nowe funkcje w ZO SARP Koszalin

ZO SARP Koszalin na posiedzeniu w dniu 14.10.2021 r. ukonstytuował się w sposób następujący:

kol. Marek Perepeczo - Prezes Oddziału
kol. Adrian Skiba - Wiceprezes Oddziału
kol. Aleksandra Parol - Sekretarz Oddziału
kol. Katarzyna Krawiecka-Kołaczek - Skarbnik Oddziału
kol. Grzegorz Błaszczyk - członek ZO
kol. Konrad Chmielnicki - członek ZO
kol. Stanisław Skład - członek ZO

Kol. Aleksandra Parol złożyła jednocześnie rezygnację z członka Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.